Galeria Pledan

REGULAMIN

 

Witamy naszych gości i prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Galerii Handlowej Pledan oraz ich przestrzeganie.

Niniejszy regulamin dotyczy całej nieruchomości, zarówno budynku galerii handlowej, biurowca oraz budynków Biedronki, Mediaexpert, Apteki jak również parkingu, określanej poniżej jako „Galeria”.

Na terenie Galerii obowiązują następujące zasady:

 1. W okresie świąt lub innych ważnych wydarzeń Zarząd Galerii ma prawo do zamknięcia galerii lub skrócenia godzin jej otwarcia.

 2. Poza godzinami otwarcia zabrania się przebywania w budynku galerii osobom nie posiadającym stosownej zgody administracji.

 3. Teren Galerii jest monitorowany systemem kamer z rejestracją obrazu (administratorem danych jest Pledan Sp. z o.o. )

 4. Zakazuje się przebywania na terenie Galerii osobom w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających. Osoby zakłócające porządek, prowadzące sprzedaż towarów lub usług bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu Galerii, zagrażające bezpieczeństwu klientówi pracowników lub też naruszających ogólnie obowiązujące normy zachowania, zostaną wyprowadzone z terenu Galerii.

 5. Niedozwolone jest pozostawianie bez opieki dzieci do lat 8. Opiekunowie mają obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu na terenie Galerii.

 6. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach ruchomych i wchodzenie „pod prąd”.

 7. Jazda wewnątrz budynków na deskorolkach, rowerach, łyżworolkach, hulajnogach, itp. jest niedozwolona.
  Niedozwolone jest również wprowadzanie rowerów do budynków Galerii.

 8. Wjazd i postój pojazdów w miejscach do tego niewyznaczonych, a w szczególności w pobliżu drzwi wejściowych i ewakuacyjnych jest zabroniony.

 9. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Galerii poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 10. Wprowadzanie zwierząt na teren Galerii oraz pozostawiania ich bez opieki przed budynkami jest niedozwolone – dopuszczalne jest trzymanie małych zwierząt na rękach podczas wizyty w Galerii. Dopuszczalne jest również wprowadzanie zwierząt przewodników osób niewidomych

 11. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania bagażu, pakunków, toreb, itp. bez dozoru i opieki.

 12. Zakazane jest wnoszenie na teren Galerii wszelkiej broni(nie dotyczy uprawnionych służb: Policji, konwojentów gotówki, firm ochroniarskich), materiałów wybuchowych, substancji chemicznych oraz wszelkich niebezpiecznych materiałów.

 13. Zabrania się używania otwartego ognia.

 14. Fotografowanie i filmowanie na terenie galerii i parkingu dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Galerii.

 15. Prowadzenie akcji reklamowych lub promocyjnych, organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek, występów artystycznych, handlu obnośnego, wieców, pikiet dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Galerii.

 16. Regulamin w powyższej treści obowiązuje od 1-09-2019r. do czasu odwołania lub zmiany.


   

  Administrator budynków i monitoringu wizyjnego
  Pledan Sp. z o.o. 43-430 Skoczów,
  ul. Fabryczna 9 / biuro 210 Tel. 881 187 957, e-mail info@pledan.pl

Plan Galerii

RegulaminHotSpot

Regulamin Galerii

Polityka Prywatości

Galeria Pledan

43-430 Skoczów, ul. Fabryczna 9

e-mail .: info@pledan.pl  www.pledan.com.pl 

tel. 33 445 40 02